Preskočiť na obsah

Mikrovzdelávanie

1. Princípy totálne produktívnej údržby (TPM, z ang. Total Productive Maintenance)

2. Základy výrobného procesu

3. Metódy riadenia kvality

4. Digitálne kompetencie

5. Ekonomické a organizačné znalosti

6. Profesionálna komunikácia

7. Nové technológie

8. Životné prostredie a zelené zručnosti

9. Podpora zdravia a prevencia rizík

10. Úlohy vedúcich pracovníkov